karšti

karšti
3 káršti, -ta (-a,-ia), -o (-ė) intr., kar̃šti 1. baigti amžių, gyventi senatvės dienas; būti karšinamam: Šis senelis káršta prie dukteries Sr. Varge augau, sielvartuose karšaũ Sch112(B). Jis buvo laimingas: sveikas augo, turtingas káršo Žem. Jis nei pats nežinojo, kur kárš Sg. Užsidaręs žmogelis į kamarą ir kárš savo paskuojas dienas Vvr. Turu vaikus, bet reik pas svetimą káršti Krš. Ji pas savo žentą atvažiavo káršti Klm. Anam tai bent buvo káršti – pas tikrūsius vaikus Brs. Ketu prie tavęs karšti M.Valanč. Senis baigė káršti Skr. 2. K, S.Dauk, SD451 senti; silpti, nebeturėti jėgų dėl senatvės: Senis káršta, t. y. guli lovoj, traška, baigias amžis J. Žmogus pradeda káršti K.Būg. Tavo boba jau visai káršta, galėsi kitą vesti Gršl. Motina atsigulė į lovą ir karšo ketverius metus . Ir tu, žydinti jaunyste, ir tu, karštanti senyste, duokit jam garbę aukščiausią SGII66. O kas sensta ir karša, arti yra pabaigos Sut1. 3. mirti: Karštu karštu, kažin, kada nukáršu Krkl. ^ Kuo vilkas gimė, tuo ir kárš KlvrŽ. Vilku gimęs, vilku ir karši Slnt. Laukas gimęs, laukas karšęs (jaunas įpratęs, ir senas darysi) ST545. 4. nokti, bręsti: Vasarojis nebauga jau, ale káršta, t. y. noksta J. 5. stigti, trūkti, neturėti: Kárštu kárštu pinigų, t. y. trūksta man J. \ karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; prikaršti; sukaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • karšti — káršti vksm. Tėvai̇̃ káršta pas vaikùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karšti — 1 kar̃šti, ia ( a), ė ( o), karšti 1. tr. Lex107, N, K, Š, Ll, Dkš, Grk karštuvais kedenti, šukuoti vilnas prieš verpiant: Karšiu vilnas SD35,65,408, R219, MŽ292. Marti vilnas kar̃šia su karštuvais J. Moterys karša vilnas Dkk. Jie išėjo vilnų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karsti — kar̃sti vksm. Sviestas šilumojè kar̃sta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karsti — kar̃sti, sta, to intr. K; SD64, R darytis karčiam, gižti: Sviestas, miltai, barščiai, kad neįrūgsta, kar̃sta ir plėksta J. Vikiai peržydėję karsta ir pasidaro labai kieti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karšti — 2 kar̃šti, ta, o intr. kaisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karštimas — karštìmas sm. (2) Š, NdŽ, karštymas (1), kar̃štymas (1), karštimas (1) karštas viralas ar gėrimas: Kad taip kokio karštimo lėkštelė Žem. Eikime į arbatinę karštimo po stiklinę Žem. Gal valgysi karštìmo? Rs. Užvalgyk karštìmo, bus šilčiau Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karštinis — karšti̇̀nis, karšti̇̀nė bdv. Karšti̇̀nės vi̇̀lnos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karštinė — karšti̇̀nis, karšti̇̀nė bdv. Karšti̇̀nės vi̇̀lnos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karštimas — karšti̇̀mas dkt. Lė̃kštę karšti̇̀mo suválgiau …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karštingas — karštìngas, a adj. (1) karštas. karštìngai adv.: Nevieryk rankoms, katros karštingai suspaudžia tavo rankeles LMD. Karštingai meldėsi KN149 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”